موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1377-IAEEA2020 اثرات صندوق های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی مستانه خجسته نسب، همایون فرهادیان، مهسا سعدوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1003-IAEEA2020 اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی ازدیدگاه دانشجویان مهرداد تیموری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1085-IAEEA2020 اثربخشی خدمات آموزشی ترویجی مراکز جهاد کشاورزی استان کردستان بهروز توپچی، زینب الله مرادی، فرهاد خزدوزی، جعفر نگهدار مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1236-IAEEA2020 ایجاد سایت‌های الگویی راه‌کاری برای کنترل سِنَک کلزا امان اله میرزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1164-IAEEA2020 یادگیری کارآفرینانه، رویکردی نوین در توانمندسازی جوامع روستایی تهمینه احسانی فر، پریسا مرادیان، محمدرسول الماسی فرد، مهنا شاهمرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1116-IAEEA2020 ارائه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی برای هدایت و حمایت از کارآفرینی اجتماع‏محور در نواحی روستایی و عشایری حجت ورمزیاری، محسن بابائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1028-IAEEA2020 ارائه چارچوبی جهت توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با بکار گیری تئوری داده بنیاد حشمت مرادی، علیرضا پورسعید، مرجان واحدی، محمد باقر آرایش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1038-IAEEA2020 ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه پایدار محیط زیست غلامحسین مرادی، فرناز دهقان بنادکوکی، الهام اپراجونقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1263-IAEEA2020 ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه نسبت به وقوع خشکسالی رضوان قنبری موحد، ساسان نادری، سعید غلامرضایی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1358-IAEEA2020 ارزیابی استراتژیک ظرفیت‌های توسعه گردشگری در روستاهای هدف مطالعه موردی: روستای بندر رستمی اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1182-IAEEA2020 ارزیابی پیامدهای اجتماعی مجموعه چهار باغ دشت نیکان و نقش آن در توسعه روستای خانلق، شهرستان ری مقصود شاهی، محمد بادسار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1281-IAEEA2020 ارزیابی تأثیر استفاده آموزشی از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی سید ابوالقاسم برآبادی، علی شمس مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1069-IAEEA2020 ارزیابی دانش باغ‌داران شهرستان رودبار در مقابله با آفت مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) پریسا محمدپور، محمد علی داداشی، محمد سعید قند آموز، مهدی عبادت، علی اصغر داداش پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1423-IAEEA2020 ارزیابی سریع سطح بهداشت دامداریهای پهنه های کشاورزی شهرستان هریس به روش چک لیست و ارائه محتوای ترویجی (روش تلفیقی، کاربردی ترویجی) سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1190-IAEEA2020 ارزیابی سطح دانش و آگاهی جوامع محلی جهت حفاظت گونه های حیات وحش معصومه احمدی پری، مرتضی قبادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1061-IAEEA2020 ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی بر اساس الگوی DPSIR در استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مدینه خسروجردی، حمید رستگاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1074-IAEEA2020 ارزیابی ظرفیت های گردشگری روستایی در توسعه روستایی با بهره گیری از مدل تلفیقی AHPـSWOT: مورد روستای درودزن شهرستان مرودشت مدینه خسروجردی، مهدی نوری پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1002-IAEEA2020 ارزیابی کاربرد شاخص‌های فرهنگ و مدیریت جهادی در فرآیند توسعه منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی مهرداد تیموری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1186-IAEEA2020 ارزیابی مدیریت استراتژیک گونه های حیات وحش با رویکرد کاهش تعارضات انسان و حیات وحش معصومه احمدی پری، احمدرضا یاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1157-IAEEA2020 ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی جوانان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملایر) مرجان سپه پناه، خلیل میرزائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1238-IAEEA2020 ارزیابی نحوه عملکرد و اولویت‌بندی وظایف دهیاران در توسعه روستایی (مطالعه موردی: ‏روستاهای شهرستان بویین میاندشت) ‏ منصور بهارلو، مصطفی کرباسیون، مهدی کرمی دهکردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1100-IAEEA2020 ارزیابی و تحلیل موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان گلستان در تحقق کشاورزی پایدار امیر احمدپور، فخرالدین عرب، علی احمدی فیروزجائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1053-IAEEA2020 ارزشیابی دوره های آموزش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی علیرضا سجادپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1063-IAEEA2020 آسیب ‌شناسی وضعیت موجود در نظام نوین ترویج کشاورزی با محوریت محققین معین در استان آذربایجان‌غربی اسماعیل علیزاده، آیدا حدادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1341-IAEEA2020 استراتژی‌های تاب‌آوری آموزشگران در نظام آموزش عالی کشاورزی Maryam Ghiasvand مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1303-IAEEA2020 استراتژی‌های تاب‌آوری نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در مواجهه با چالش‌های فراگیر در دوران کرونا و پساکرونا Maryam Ghiasvand مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1080-IAEEA2020 اصول و ویژگی های توسعه ی نودرون زا و مولفه های بهره گیری از آن در برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران سروش مرزبان، داریوش حیاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1283-IAEEA2020 اکوتوریسم ابزاری برای نیل به توسعه پایدار بهنوش ستوده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1288-IAEEA2020 الویت بندی عوامل موثر بر مشارکت محققان معین در برنامه‏های شبکه دانش (مطالعه موردی استان بوشهر) پرویز بیات، نوذر منفرد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1272-IAEEA2020 آمایش سرزمین رویکردی برای مقابله با بحران کم آبی حامد ایزدی، بهمن خسروی پور مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1408-IAEEA2020 امکان سنجی کاربرد رهیافتهای خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی پایدار در مناطق روستایی شهرستانهای شمال خوزستان و شناسایی موانع اقتصادی، اجتماعی سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1138-IAEEA2020 آموزش صلاحیت محور، رویکردی برای پاسخ به چالش های نظام آموزش عالی کشاورزی ایران مهسا سعدوندی، عنایت عباسی، همایون فرهادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1077-IAEEA2020 آموزش کشاورزان آینده: رویکردی بدیل در نظام آموزش کشاورزی برای جوان‌سازی نیروی انسانی ماهر بخش کشاورزی شهرام مقدس فریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1384-IAEEA2020 انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در بستر اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاهی برای شرایط نظام آموزش عالی کشاورزی فاطمه اسکوهی، حمید موحدمحمدی، امیر علم بیگی، احمد رضوانفر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1070-IAEEA2020 اولویت‌بندی چالش‌ها و عوامل موثر بر بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی در شهرستان کرمانشاه روناک کاکه آذر، ناهید توسل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1360-IAEEA2020 بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تغییر اقلیم بر نظام تولیدی و خانوارکشاورزان گندمکار استان همدان امید جمشیدی، علی اسدی، خلیل کلانتری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1196-IAEEA2020 بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی طرح‌های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه‌ای در حوزه آبخیز تیل‌آباد- استان گلستان) محمدرضا شهرکی، محسن مهاجر استرآبادی، عبدالرحیم لطفی، امیر احمدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1231-IAEEA2020 بررسی اثرات آموزش های فنی حرفه ای بر اشتغال و کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا فاطمه قهرمانی، رضا موحدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1050-IAEEA2020 بررسی اثرات شیوع بیماری COVID- 19 بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی لادن نادری، امیر احمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1343-IAEEA2020 بررسی اثرات مخرب طوفان‌های گردوغبار بر عملکرد محصولات کشاورزی محمد انصاری قوجقار، احسان پارسی، مسعود پورغلام آمیجی، علی خاکبازان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1081-IAEEA2020 بررسی اثر بخشی برنامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت حوزه تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی رضا تاج آبادی، مجتبی نجمی، مهدی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1207-IAEEA2020 بررسی ادبیات آسیب پذیری زنان روستایی نسبت به تغییرات آب و هوایی با نگاهی به نقش ترویج کشاورزی آمنه سواری ممبنی، مسعود یزدان پناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1234-IAEEA2020 بررسی آگاهی و باورکشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم به روش کیفی داود روزانه، مسعود یزدانپناه، صادق رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1354-IAEEA2020 بررسی انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور در استان-های گیلان و مازندران مریم طهماسبی، بهمن خسروی پور، مسعود برادران مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1345-IAEEA2020 بررسی تاثیرات رسانه‌های جمعی بر روی پایداری مسکن روستایی شهرستان کرج اردشیر مصباح، اسماعیل کرمی دهکردی، محمد بادسار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1195-IAEEA2020 بررسی تأثیر اجرای پروژۀ ترسیب کربن در توسعۀ کشت گیاهان دارویی در استان گلستان محمدرضا شهرکی، احمد فرامرزی، مریم رضایی، امیر احمدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1159-IAEEA2020 بررسی تأثیر اجرای هماهنگ عملیات زیربنایی بهسازی اراضی و آموزش‌های ترویجی موردنیاز بهره برداران در طرح 550 هزارهکتاری خوزستان بر بازده اقتصادی طرح سیدمحمدهادی موسوی فضل، عبدالعلی گیلانی، علیرضا جعفرنژادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1106-IAEEA2020 بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام مریم بهارستانی، علیرضا پورسعید مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1209-IAEEA2020 بررسی تحلیلی وضعیت و مشکلات سمن‌های محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سمن‌های محیط‌زیستی استان کرمانشاه) رویا کرمی، سید یوسف حجازی، سید محمود حسینی، عبدالمطلب رضایی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1365-IAEEA2020 بررسی تحولات علم سنجی دانش ترویج و آموزش کشاورزی درایران فروغ بختیاری همدانی، مهرداد پویا مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1205-IAEEA2020 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی نصیبه پورفاتح، بهمن خسروی پور، منصور غنیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1140-IAEEA2020 بررسی رابطه دانش آفرینی و استفاده ازنوآوری های آموزشی بر بهره وری شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر داریوش ابراهیمی، یوسف دهقانی، محمد بهروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1086-IAEEA2020 بررسی رابطه ویژگیهای حرفه ای و شخصیتی زنان عضو تعاونی‌های روستایی با رفتار کارآفرینانۀ آنان (مطالعه موردی استان مازندران) امیر احمدپور، محمدرضا شهرکی، فاطمه عرب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1185-IAEEA2020 بررسی رضایت شغلی کارکنان شاغل در شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان الشتر فاطمه رحیمی، عبدالعظیم آجیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1239-IAEEA2020 بررسی رفتار اطلاع یابی کشاورزان دهستان جلالوند (شهرستان کرمانشاه) نسبت به استفاده از روش‌های کم‌خاک‌ورزی سحر بینش، نیوشا اقتداری، کوروش مهرابی، منوچهر گرشاسبی طهنه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1201-IAEEA2020 بررسی رفتار پذیرش و به کارگیری ICT در میان کارشناسان ترویج استان مازندران با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده(TPB) علی احمدی فیروزجائی، امیر احمدپور، شهریار کاظمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1026-IAEEA2020 بررسی سطح دانش، نگرش و پرهیزه‌های فرهنگی پرورش‌دهندگان طیور محلی در خصوص پرورش طیور حلیمه رزمی، علی شمس، محمدحسین شهیر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1242-IAEEA2020 بررسی شاخص‌های موثر بر عملکرد صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی نیوشا اقتداری، کوروش مهرابی، ناهید لله نیا، امان اله میرزایی، مهتاب جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1269-IAEEA2020 بررسی شایستگی های کارآفرینی اعضای تعاونی دانش آموختگان علوم دامی لرستان رضوان قنبری موحد، شیوا درویشیان، سعید غلامرضایی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1249-IAEEA2020 بررسی شایستگی های کارآفرینانه زنان روستایی سوسن نوربخش، لاله صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1387-IAEEA2020 بررسی ضرورت تحلیل هزینه- فایده خدمات ترویجی مدینه عثمانپور، غلامرضا مجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1414-IAEEA2020 بررسی عملکرد زنان روستایی در بهره‌وری منابع آب و راهکارهای عملی آموزش آنان در جهت مصرف بهینه، مطالعه موردی استان البرز اردشیر مصباح، محمد بادسار، اسماعیل کرمی دهکردی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1082-IAEEA2020 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی توسط کشاورزان شهرستان اراک رضا تاج آبادی، مهدی فراهانی، مجتبی نجمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1224-IAEEA2020 بررسی عوامل تولید و عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران محمد برزعلی، سید جلال الدین بصام، رحیم میرزایی، مرتضی ملک یارند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1204-IAEEA2020 بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات دارویی تولیدی جوامع روستایی در پروژۀ ترسیب کربن حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان محمدرضا شهرکی، سیدیعقوب حسینی، مریم رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1222-IAEEA2020 بررسی عوامل موثر بر پذیرش محصولات ارگانیک از دیدگاه اعضا نظام اطلاعات کشاورزی شهرستان دزفول صدیقه احمدیان، بهمن خسروی پور، غلامرضا مه لقا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1188-IAEEA2020 بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس‌های آموزشی ترویجی با استفاده از شاخص نروژی سنجش رضامندی مشتری فاطمه رحیمی، مسعود یزدان پناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1336-IAEEA2020 بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی سعید رمضانی، احمد رضوانفر، امیر علمی بیگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1311-IAEEA2020 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شالیکاران شهرستان فومن در طرح‌های مدیریت تلفیقی آفات برنج جهت دستیابی به توسعه پایدار خدیجه علیزاده ازبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1079-IAEEA2020 بررسی عوامل موثر در انگیزش گندمکاران برای شرکت در فعالیتهای آموزشی و ترویجی شهرستان هرسین،استان کرمانشاه روناک کاکه آذر، ناهید توسل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1315-IAEEA2020 بررسی میزان بهره‌گیری مدیریت‌های ترویج کشاورزی استان‌ها از روش‌های ترویجی محمدرضا شاه‌پسند مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1200-IAEEA2020 بررسی میزان رضایت‌مندی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با استفاده از نظریه گیولیک و ارویک فاطمه رحیمی، مسعود برادران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1338-IAEEA2020 بررسی میزان رضایت‌مندی کشاورزان از کاربردهای تلفن همراه در آموزش‌های کشاورزی پایدار در روستاهای شهرستان کرمانشاه شاپور ظریفیان، محمد رضا اسماعیلی متین، حسین راحلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1060-IAEEA2020 بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت زنان عضو صندوق‌های خرد روستایی در پروژه ترسیب کربن در استان گلستان امیر احمدپور، احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی، نفیسه امامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1424-IAEEA2020 بررسی مولفه های کارآفرینی در بین زنان روستایی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه آن نسرین رحمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1248-IAEEA2020 بررسی نیاز آموزشی دانشجویان کشاورزی به موضوعات و روندهای علمی پیشرو در بخش کشاورزی سروش مرزبان، مژده ملکی، محمد صادق الهیاری، سعید فیروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1039-IAEEA2020 بررسی نتایج ارزشیابی کارگاه آموزشی" تاب آوری حفظ سلامت و بهداشت روانی در ایزولاسیون و قرنطینه خانگی" اکبر خیابانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1274-IAEEA2020 بررسی نظام بهره برداری چای در ایران با تاکید بر بعد اشتغال زایی آن سید محسن سنجری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1155-IAEEA2020 بررسی نقش ترویج، توسعه و ارزش‌آفرینی محصولات کشاورزی از طریق برندسازی(مورد مطالعه: حضور گردشگران در استان کرمانشاه) سپیده مهرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1193-IAEEA2020 بررسی نقش ترویج کشاورزی در نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی مجید رضا خداوردیان، پیمان فلسفی، صفت اله رحمانی، سمیه جنگچی کاشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1278-IAEEA2020 بررسی نقش کشاورزی شهری در توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی مقصود شاهی، علی رعیت خاکی، مهدی قاسمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1015-IAEEA2020 بررسی واحدهای درسی براساس نیازهای بازارکار از دیدگاه دانش‌آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز خدیجه بذرافکن، فرشته سادات محمدیان ماسوله، غلامحسین زمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1318-IAEEA2020 بررسی واکنش فراگیران به دوره‌های آموزشی گیاهان زراعی وزارت جهاد کشاورزی محمد برزعلی، سید جلال الدین بصام، رحیم میرزایی، مرتضی ملک یارند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1059-IAEEA2020 بررسی و تحلیل ساز و کارهای توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید کشاورزی امیر احمدپور، راضیه علیزاده کوکباغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1076-IAEEA2020 بررسی و رتبه بندی پایداری کشاورزی روستاهای دهستان بندامیر محبوبه آسیمه، مهدی نوری پور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1071-IAEEA2020 بررسی ویژگی‌های فردی و سازمانی زنان روستایی چالدران در ارتقای توسعه‌ی پایدار کشاورزی آیدا حدادی، اسماعیل علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1031-IAEEA2020 بررسی وضعیت اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی در ایران ندا علیزاده، علیرضا نیکویی، حمیدرضا مختاری، امید جمشیدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 1240-IAEEA2020 بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان و تعیین رابطه آن با مشخصه‌های جمعیت-شناختی آنان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) لیلا صفا، اکرم جزئی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
89 1047-IAEEA2020 بررسی وضعیت بازاریابی انار در شهرستان طارم بهناز میرزائی، علی شمس، علی فرهادی، حلیمه رزمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1218-IAEEA2020 بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌ها در مدیریت بحران (با محوریت توانمندسازی روستاییان در مواجهه با بحران‌های نو ظهور همچون انتشار ویروس کرونا) مهنا شاهمرادی، سمانه سنجابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1075-IAEEA2020 به‌کارگیری تکنولوژی‌های کشاورزی اقلیم هوشمند در سطح مزرعه (موردمطالعه: شهرستان آق‌قلا) حسین تیمور، همایون فرهادیان، حسن صدیقی، مهسا سعدوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1337-IAEEA2020 پایداری مدیریت منابع آب کشاورزی و بهینه سازی الگوی کشت بتول فولادی هلیله، صادق رحمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1333-IAEEA2020 پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و محیط‌زیستی طرح اسکان عشایر در قالب تعاونی تولید در دشت شیبلو شهرستان پلدشت حبیب ابراهیمی اصل، شهرام محمدزاده، سکینه جبارپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1213-IAEEA2020 پذیرش بیمه محصولات کشاورزی: رویکردی در مواجهه با سیلاب علی فغانی، مسعود بیژنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1326-IAEEA2020 پویایی توسعه روستایی در شرایط خشکسالی با رویکردهای ترویج کشاورزی سمیرا بهروزه، بنت الهدی ایزدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1041-IAEEA2020 تاثیر اقتصادی آموزش های ترویجی بر وضعیت تولید گندم دوروم در استان خوزستان هرمز اسدی، مریم محمودی، اکبر مرزوقیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1048-IAEEA2020 تأثیر تغییرات اقلیم و حکمرانی منابع آب در افزایش تضادهای بین ذینفعان لادن نادری، اسماعیل کرمی دهکردی، محمد بادسار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1314-IAEEA2020 تأثیر شرکت کشت و صنعت جیرفت بر توسعه روستایی منطقه با استفاده از مدل تحلیل PEST و SWOT سمیرا بهروزه، داریوش حیاتی، بنت الهدی ایزدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
99 1150-IAEEA2020 تأثیر شیوع ویروس کرونا بر ابعاد مختلف کشاورزی فرشته رفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1221-IAEEA2020 تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر درنظام آموزش عالی کشاورزی فرزانه دادور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1270-IAEEA2020 تأثیر مؤلفه های هوش هیجانی و هوش اجتماعی بر نگرش کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی نسیم ایزدی، پوریا عطائی، حمید کریمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 1184-IAEEA2020 تا چه اندازه تولید سیب‌زمینی با استاندارد ایران گپ تطابق دارد؟ (مطالعه موردی: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه) سمانه سنجابی، کیومرث زرافشانی، حسین محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1405-IAEEA2020 تبیین ابعاد سرعت بخش توسعه زیست بوم کارافرینی در کسب و کارهای زنان روستایی در ایران سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1208-IAEEA2020 تبیین استقرار فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعه باغات مرکبات استان مازندران ) فاطمه رزاقی بورخانی، احمد رضوانفر، حمید موحدمحمدی، سیدیوسف حجازی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
105 1280-IAEEA2020 تبیین پایداری کشاورزی با تاکید بربهینه سازی الگوی کشت صادق رحمانی، بتول فولادی هلیله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1339-IAEEA2020 تبیین ضروریات حکمرانی سازگار منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد فرا رشته ای حسینعلی متولی، امیر علمی بیگی، عبدالمطلب رضایی، سیدیوسف حجازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
107 1257-IAEEA2020 تبیین مدل کارآمد نظام آموزش محیط زیست در بخش کشاورزی سید جواد شجاعت الحسینی، محمد رضا شاهپسند، سید محمد شبیری، مجید رضا خداوردیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
108 1197-IAEEA2020 تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده موثر بر کارکرد عاملان ترویج در نظام ملی نوآوری کشاورزی پیمان فلسفی، مجید رضا خداوردیان، محمد عفتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1062-IAEEA2020 تحلیل احساسات اساتید به عنوان آموزشگر کشاورزی در فرآیند آموزش پایداری مهسا علی‌آقا، سید محمود حسینی، سید احمد رضا پیش‌بین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1102-IAEEA2020 تحلیل ادراک زنان روستایی از بهبود زیرساخت‏ها درتحقق گردشگری قنات مورد مطالعه دهستان علی آباد شهرستان تفت طاهره شرقی، سعیده دهقانپورفراشاه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1194-IAEEA2020 تحلیل آسیب‌پذیری کشاورزان در مواجهه با شیوع ویروس کرونا: تبیین مداخله‌گری ترویج کشاورزی سمیه مرادحاصلی، عنایت عباسی، مسعود بیژنی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
112 1172-IAEEA2020 تحلیلی بر اهمیت مشارکت و همکاری‌‌های بخش خصوصی و دولتی در فرایند توسعه پایدار بهمن خسروی پور، آزاده بخشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1271-IAEEA2020 تحلیلی بر تأثیرات مخاطرات محیطی (سیل) بر پایداری معیشت روستاییان رضوان قنبری موحد، کیومرث آذینی، مهدی رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1392-IAEEA2020 تحلیلی بر دفاتر ترویجی کارشناسان پهنه از نقطه نظر مصرف کاغذ و محیط زیست مهسا نوریان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1153-IAEEA2020 تحلیلی بر روند مدیریت مشارکتی در سیاست گذاری عرصه‌های منابع طبیعی با تمرکز بر استان گلستان محمدرضا شهرکی، سیدمحسن حسینی، علی مستوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1165-IAEEA2020 تحلیل ذینفعان در برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان گلستان: استلزاماتی برای ترویج کشاورزی غلامحسین عبدالله‌زاده، محمدشریف شریف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1198-IAEEA2020 تحلیل ذینفعان یک ضرورت جهت نیل به مدیریت مشارکتی در جنگلهای زاگرس جلال هناره خلیانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1370-IAEEA2020 تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی عبدالله مخبر دزفولی، امید جمشیدی، سید داود حاجی میررحیمی، ابراهیم عظیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1078-IAEEA2020 تحلیل رفتار کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی در شهرستان‎ ساری بیژن ابدی، طاهر عزیزی خالخیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1151-IAEEA2020 تحلیل ساختاری تحولات جمعیتی و کشاورزی مناطق روستایی استان مرکزی سیامک ذبیحی، سیدجمال فرج الله حسینی، سیدمهدی میردامادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1346-IAEEA2020 تحلیل سیاست های توسعه روستایی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران عنایت عباسی، مهسا سعدوندی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1174-IAEEA2020 تحلیل شاخص‌ها و واحدهای معنایی ارکان چرخه PDCA سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در شرکت‌های کشت و صنعت ایران آزاده خدابخشی، حمید موحدمحمدی، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
123 1233-IAEEA2020 تحلیل عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی زنان روستایی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان بروجن رضا موحدی، حلیله سلیمانیان بروجنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1156-IAEEA2020 تحلیل کاربرد اینترنت اشیاء در توسعه کشاورزی کشور شمسی بهشتی نهند، شاپور ظریفیان، حسین راحلی، مختار بهادری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1152-IAEEA2020 تحلیل کاربست روشهای دانش بومی توسط دامداران استان اردبیل مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1256-IAEEA2020 تحلیل کیفیت دستاوردهای دروس عملی هنرستان‌های کشاورزی: مورد مطالعه هنرستان کشاورزی دخترانه اطهر شهرستان باغملک آمنه سواری ممبنی، سعید محمدزاده، حامد ایزدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 1366-IAEEA2020 تحلیل مراتب مسئولیت‏پذیری دانشجویان کارشناسی رشته‏های کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به تمایل دریافت مشاوره شغلی ابراهیم فرمانده، غلامحسین زمانی، راضیه نامدار مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
128 1394-IAEEA2020 تحلیل مطالعات و راهکارهای ارائه شده در زمینه گرایش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در روستاها صبا السادات میره بیگی، عادل شکیبائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1305-IAEEA2020 تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه یاسر محمدی، فرشته عواطفی اکمل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
130 1006-IAEEA2020 تحلیل مولفه های توانمندسازی زنان روستایی با تاکید بر نقش سازنده صندوق های اعتبارات خرد مستانه غنجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
131 1131-IAEEA2020 تحلیل نیازهای آموزشی زنان روستایی درزمینه توسعه مهارت‎های کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان پاوه روستای شمشیر بخش مرکزی) طاهره شرقی، لیلا رجبی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 1421-IAEEA2020 تحلیل نقش زنان روستایی در تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان سنندج سمیه رشیدی فر، حسین شعبانعلی فمی، هوشنگ ایروانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1420-IAEEA2020 تحلیل وضعیت بهره برداران و مروجین کشاورزی استان مازندران در نظام نوین ترویج کشاورزی طاهر عزیزی خالخیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1117-IAEEA2020 تحلیل وضعیت روحیه کارآفرینی کارگزاران جهاد کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه) اسما عیدی ورجوی، حسین یادآور، فاطمه کاظمیه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1301-IAEEA2020 تحلیل وضعیت موجود و بازمهندسی پهنه‌‌بندی مراکز جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک TOPSIS پرویز گل پرور، آیت‌اله عبادپور، سهراب شادمند، رضا ذبیحی طاری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
136 1037-IAEEA2020 تحلیل وضعیت و عملکرد تشکل‌های کشاورزی و روستایی حاشیه دریاچه ارومیه از دیدگاه کشاورزان حلیمه رزمی، علی شمس، مرتضی مولائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1191-IAEEA2020 تدوین سیاست های توسعه آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با درنظر گرفتن اصول توسعه پایدار مرتضی قبادی، معصومه احمدی پری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1125-IAEEA2020 ترجیحات رسانه ای برنجکاران شهرستان لنگرود برای کسب اطلاعات ازکشاورزی ارگانیک فاطمه عسکری بزایه، زهرا مجیب حق قدم، فتح الله کشاورز شال مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1352-IAEEA2020 ترویج پرورش بز در مناطق محروم روستایی و عشایری راهکاری اساسی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی و امرار معاش پایدار (با تأکید بر شرق کشور) فرهود گل محمّدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
140 1035-IAEEA2020 ترویج تعاونی های ماهیگیری اجتماع پشتیبان راهکاری نوین در جهت پایداری شهلا چوبچیان، یحیی دباغی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1402-IAEEA2020 تعاونی‌های دانشجویی، رسالتی نوین در راستای بهبود توان اشتغال‌پذیری نظام آموزش عالی کشاورزی (مطالعه موردی: دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور) کیومرث زرافشانی، لیدا شرفی، خدیجه مرادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1104-IAEEA2020 تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کارشناسان پهنه‌ی طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان آذربایجان‌شرقی زینب شیرینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1396-IAEEA2020 تقویت کارکرد شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب نظام نوین ترویج کشاورزی رضا ذبیحی طاری، علی خبیری، سید کریم موسوی، مهدی ابراهیم نژاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
144 1144-IAEEA2020 تهدیدات زیستی خارجی کشاورزی ایران و مدیریت آنها از طریق رهیافت پدافند غیرعامل سید داود حاجی میررحیمی، محبوبه دری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
145 1319-IAEEA2020 توانمندسازی بهره برداران و کارشناسان کشاورزی در بخش آبیاری تحت‌فشار به منظور افزایش بهره وری محصولات کشاورزی علی خاکبازان، احسان پارسی، مسعود پورغلام آمیجی، محمد انصاری قوجقار مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 1113-IAEEA2020 توانمندسازی کشاورزان به منظور گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مرضیه موسوی، سعید محمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1170-IAEEA2020 توسعه‏ ی اقتصادی کشت گیاهان داروئی در اراضی شرکت های تعاونی شهرستان کاشان با رویکرد تغییر اقلیم احمد سلیمانی پور، مسعود اسماعیلی شریف، علیرضا دهقانی، علیرضا تیغ ساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1134-IAEEA2020 توسعه پایدار روستایی ، با محوریت روستا کانون تولید محمد صبوربیلندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1361-IAEEA2020 توسعه خشکه‌کاری برنج در استان گیلان: نگرش‌ شالی‌کاران شهرستان‌های لاهیجان، لنگرود و رودسر عابد قاسم نژاد، عبدالمجید مهدوی دامغانی، هادی ویسی، محمد رضا نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
150 1042-IAEEA2020 توسعه زنجیره ارزش پایدار محصولات باغبانی در ایران با تاکید بر صادرات علی اسداله پور، حسن اسدپور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
151 1001-IAEEA2020 توسعه کارآفرینی در کسب و کار های کوچک و متوسط استان البرز مهرداد تیموری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 1246-IAEEA2020 توسعه ی کشاورزی شهری: مزایا، چالش ها و راهکارها عنایت عباسی، صدیقه السادات حسینی مفرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1398-IAEEA2020 توسعه معیشت پایدار با رویکرد ایجاد و بهبود کسب و کارهای روستایی با الگوی LNSIE در منطقه مکران (استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان) وحید فرهودی، مریم طهماسبی، مجتبی دهقانپور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
154 1243-IAEEA2020 توسعه مهارت‌های کارآفرینانه در بخش صنایع تکمیلی کشاورزی در استان کرمانشاه محمدرضا منتصری، نیوشا اقتداری، امان اله میرزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1262-IAEEA2020 جایگاه آموزش‌الکترونیکی در ترویج‌کشاورزی فروغ بختیاری همدانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1403-IAEEA2020 جهانی سازی کشاورزی؛ راهبردها، مزایا، و هشدارها سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
157 1123-IAEEA2020 چالش‌های پیش روی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای سرزمین روستایی کامران الماسیه، میترا چراغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1342-IAEEA2020 چالش های پیش روی نظام ترویج کشاورزی ایران از دیدگاه کارگزاران اجرایی با استفاده از تکنیک دِلفای شهرام محمدزاده، مریم محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1043-IAEEA2020 چالش‌های توسعه پایدار گردشگری کشاورزی توسط باغداران مرکبات (مورد مطالعه: استان‌های حاشیه دریای خزر) مریم محمودی، محمد چیذری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، خلیل کلانتری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
160 1058-IAEEA2020 چالش‌‌ها و آسیب‌های توسعه تعاونی‌‌ها و تشکل‌های روستایی مونس حاجی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1382-IAEEA2020 چالش ها و راه کار های مدیریتی توسعه آموزش و ترویج کشاورزی ایرج ملک محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
162 1227-IAEEA2020 چالش‌ها و موانع موجود در انتقال یافته‌های نوین زیست‌فناوری به عرصه کشاورزی سعید سهیلی وند، سید ابراهیم موسوی مطلق، ثریا دانشور تکمه‌داش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1372-IAEEA2020 چشم‌انداز کاربست فناوری اینترنت اشیا (IoT) در سیستم هشدار سیل مائده اسکوهی، کاظم اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1114-IAEEA2020 حکمرانی خوب رویکردی جهت دستیابی به امنیت غذایی مرضیه موسوی، سعید محمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1252-IAEEA2020 درک کشاورزان از شوک های بهداشتی و راهبردهای مقابله با آن: مورد مطالعه کووید 19 مریم تاجری مقدم، طاهره زبیدی، مسعود یزدان پناه مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
166 1296-IAEEA2020 رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران محمدرضا سلیمانپور، سحر بوربور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1406-IAEEA2020 راهبرد متعالی توسعه نیروی انسانی در دانشکده های کشاورزی سید داود حاجی میررحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
168 1228-IAEEA2020 رضایت‏مندی گردشگران از کیفیت مقصد؛ پیش برنده‏ی توسعه اکوتوریسم پایدار معصومه چراغ زاده، مهدی رحیمیان، سعید غلامرضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1229-IAEEA2020 رفتار زیست محیط گرایانه گردشگران؛ ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار اکوتوریسم سید عباس حسینی، مهدی رحیمیان، رضوان قنبری موحد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1376-IAEEA2020 روش‌های تدریس در نظام آموزش عالی با رویکرد کارآفرینی مریم طهماسبی، مریم عامری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1007-IAEEA2020 رویکرد پدافند غیرعامل در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش آموزش و ترویج کشاورزی حامد پورصمصام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1364-IAEEA2020 زیست بوم انسانی و چالش های امنیت زیستی راضیه نامدار، فاطمه اسلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1245-IAEEA2020 زنجیره ارزش محصولات کشاورزی زینب صفاری زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1057-IAEEA2020 سازه های موثر بر رفتار مدیریتی بهره ‏برداران در حفاظت از مراتع شهرستان نقده داریوش حیاتی، لطیف حاجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
175 1120-IAEEA2020 سیر تحولات تاریخی مشاوره شغلی در جهان با تمرکز بر رشته ‏های کشاورزی ابراهیم فرمانده، غلامحسین زمانی، راضیه نامدار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1397-IAEEA2020 سرویس اطلاعات بازار (MIS)، رویکردی در راستای ترویج کشاورزی بازار محور محمد کیانی ده کیانی، جواد قاسمی، اسماعیل کرمی دهکردی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
177 1284-IAEEA2020 سمت دهی برنامه های نظام ترویج در راستای توسعه مشاغل کوچک روستایی سمیرا بهروزه، لطیف حاجی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
178 1004-IAEEA2020 سنجش مهارت های کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش جهاد کشاورزی (مطالعه موردی: استان های فارس، خراسان رضوی و البرز) عباس نوروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1025-IAEEA2020 شناسایی چالش های طرح نظام نوین ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان پهنه زینب شیرینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1091-IAEEA2020 شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان خراسان جنوبی با تغییراقلیم برای بهره برداری پایدار از منابع آب بخش کشاورزی فریبا ملایی، سید محمود حسینی، سیدیوسف حجازی، سید احمد رضا پیش‌بین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 1056-IAEEA2020 شناسایی عوامل موثر بر پایداری معیشت عشایر استان ایلام طیبه چراغی، علیرضا پورسعید، رویا اشراقی سامانی، محمدباقر آرایش، مرجان واحدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1073-IAEEA2020 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مورد روستای دشتک شهرستان مرودشت مدینه خسروجردی، مهدی نوری پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
183 1005-IAEEA2020 شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی امید جمشیدی، عبدالله مخبر دزفولی، مهرداد تیموری، سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
184 1313-IAEEA2020 شناسایی کنشگران حکمرانی آب در زیرحوضه‌ی اصفهان سمیرا نبی افجدی، مریم شریف زاده، مصطفی احمدوند، حسین شعبانعلی فمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
185 1310-IAEEA2020 شناسایی مناسب ترین سیستم آبیاری مزارع ذرت و ترویج آن در میان کشاورزان شهرستان کوهدشت زهرا گودرزی، عبداله موموندی، یداله یوسفی فرد، منوچهر دانشزاد، مهرداد تقی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 1247-IAEEA2020 شناسایی نشانگرهای پایداری نهادی کشاورزی خانوادگی خرده‌پا مختار بهادری، شاپور ظریفیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
187 1427-IAEEA2020 شناسایی نشانگرهای رفتار ایمنی و بهداشت حرفه ای کشاورزان(عوارض ناشی از کار) فرشته غیاثوندغیاثی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
188 1359-IAEEA2020 شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در راستای توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: حوزه روستایی بحیری، شهرستان دشتی هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1101-IAEEA2020 شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای زیست‌بوم کسب‌و‌کارهای نوپا (استارتاپ‌ها) در بخش کشاورزی ایران علیرضا نوروزی، حسن صدیقی، عنایت عباسی، حسین شعبانعلی فمی، حمیدرضا مختاری اسکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1324-IAEEA2020 شناسایی و اهمیت سنجی مؤلفه های عینی کیفیت زندگی: مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان مرودشت ندا علی یاری، آیت اله کرمی، مریم شریف زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
191 1251-IAEEA2020 شناسایی و اولویت بندی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر نسبت به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی اسما عیدی ورجوی، حسین کوهستانی، حسین راحلی، حسین یادآور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
192 1374-IAEEA2020 شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای کاهش گاز گلخانه ای در راستای کشاورزی کم کربن(مورد مطالعه زاگرس میانی اقلیم 2) مریم روستایی، علی اسدی، خلیل کلانتری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
193 1401-IAEEA2020 ضرورت بازتعریف برنامه توسعه ظرفیت های جوانان روستایی جواد قاسمی، اسماعیل کرمی دهکردی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
194 1027-IAEEA2020 ضرورت تحول در مولفه های نظام نوین ترویج کشاورزی ایران علی اسداله پور، حسن اسدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
195 1409-IAEEA2020 طراحی الگوی ترویج غذای آهسته براساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ) سید داود حاجی میررحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
196 1199-IAEEA2020 طراحی سامانه وب GIS مشارکتی مدیریت بحران و پایش تهدیدات کشاورزی و منابع طبیعی محمدرضا جلوخانی نیارکی، پیمان فلسفی، مجید رضا خداوردیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
197 1017-IAEEA2020 طراحی مدل اثربخشی کتاب‌های درسی دوره‌های علمی – کاربردی کشاورزی مهرداد تیموری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
198 1087-IAEEA2020 طراحی مدل ترویج و آموزش مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی برای توسعه کشاورزی ویدا میرزاپور، ایرج ملک محمدی، سید محمود حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1407-IAEEA2020 طراحی مدل سرعت بخش توسعه و گسترش بوم سامانه های کارآفرینی گردشگری در محیط روستایی ایران از دیدگاه نخبگان سید داود حاجی میررحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
200 1009-IAEEA2020 طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی ایرج ملک محمدی، محمد نصرتی نیگجه، سیدجمال فرج الله حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
201 1410-IAEEA2020 طراحی و اعتبار یابی الگوی مناسب برای آموزش روستاییان در وزارت جهاد کشاورزی سید داود حاجی میررحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
202 1232-IAEEA2020 طراحی و تبیین چارچوب مفهومی معیشت پایدار در مناطق روستایی زینب رحیمی، مهدی کرمی دهکردی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
203 1367-IAEEA2020 ظرفیت‌سازی و چالشهای پیش روی آن در ارائه خدمات ترویجی مدینه عثمانپور، غلامرضا مجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1216-IAEEA2020 ظرفیت‌های انجمن‌ علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی در اشتغال‌پذیری دانشجویان با رویکرد تحلیل مضمون فاطمه سپهوند، سعید غلامرضایی، حسین شعبانعلی فمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 1145-IAEEA2020 عوامل تأثیرگذار بر نیازهای آموزشی مرتعداران (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) لیلا صفا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
206 1350-IAEEA2020 عوامل توانمندساز و بازدارنده‏ی مداخله‎گری‎های اجتماعی مبتنی بر جنگل در شرایط تغییرات اقلیمی ناصر ولی زاده، داریوش حیاتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1135-IAEEA2020 عوامل موثر بر پایداری و استمرار فعالیت ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی (مورد مطالعه: استان های قزوین و زنجان) راضیه کشاورز باحقیقت، سید محمود حسینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
208 1244-IAEEA2020 عوامل مؤثر بر رضایت از عضویت در صندوق‌های خرد محلی استان لرستان زینب صفاری زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
209 1241-IAEEA2020 عوامل موثر بر رضامندی دانشجویان کشاورزی از سیستم یادگیری آنلاین در زمان شیوع کرونا سیده بهار همایون، طاهره زبیدی، احمد یعقوبی فرانی، طاهر عزیزی خالخیلی، مسعود یزدان پناه مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
210 1034-IAEEA2020 عوامل مؤثر بر نگرش فراگیران نسبت به دوره‌های آموزشی و ترویجی توسعه کشاورزی شهری ثریا پورجاوید، علیرضا پورسعید، سید مهدی میردامادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 1121-IAEEA2020 عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال و بیکاری دانشجویان کارشناسی رشته‏ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز ابراهیم فرمانده، غلامحسین زمانی، راضیه نامدار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
212 1099-IAEEA2020 فراتحلیل اثر تحریمها بر بخشهای مختلف کشاورزی زهرا قبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1055-IAEEA2020 فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی توسط کشاورزان در ایران بهناز میرزائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
214 1024-IAEEA2020 فعالیت چندگانه شالی‌کاران در حوضه آبریز دشت هراز: یک تحلیل موقعیت هادی مؤمنی هلالی، حسن صدیقی، عنایت عباسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
215 1255-IAEEA2020 کارآفرینی اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چالش‌ها بهمن خسروی پور، خدیجه سلیمانی هارونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
216 1298-IAEEA2020 کارآفرینی و صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان همدان عاطفه دماوندی، سعید کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 1422-IAEEA2020 کانونهای یادگیری: ابتکاری در راستای بهره‏گیری از ظرفیت‌های بومی ترویج مسعود پیروشعبانی، حسام الدین غلامی، عباس نوروزی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
218 1261-IAEEA2020 کشاورزی ارگانیک به عنوان راهبردی از کشاورزی پایدار سارا حاجی علیانی، ماریه صحرایی، سمانه سنجابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1180-IAEEA2020 کشاورزی شهری راهبردی برای توسعه کشاورزی پایدار مقصود شاهی، اسماعیل کرمی دهکردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 1146-IAEEA2020 کشاورزی فراسرزمینی: چالش‌ها، ضرورت‌ها، هشدارها و راهکارها مسعود بیژنی، سمیه مرادحاصلی، قدیر جلیلی‌بک، علی فغانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
221 1268-IAEEA2020 کشاورزی هوشمند اقلیمی؛ استراتژی نوین سازگاری با تغییرات اقلیمی و پایداری کشاورزی یاسر محمدی، زینب اسدپوریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1045-IAEEA2020 گردشگری روستایی کشاورزی و نقش آن درتوسعه پایدار روستایی " تجارب جهانی و ارایه توصیه های سیاستی برای ایران" پروین شاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
223 1415-IAEEA2020 لزوم آینده پژوهی در بهینه سازی نظام آموزش مهارتی بهره برداران با تاکید بر آموزش عالی سید داود حاجی میررحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
224 1052-IAEEA2020 ماموریت‌های ویژه ترویج و آموزش کشاورزی در آینده مطالعه موردی: کشت‌های گلخانه‌ای داود مومنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 1118-IAEEA2020 مباحث انتقادی در کشاورزی اقلیم هوشمند حسین تیمور، همایون فرهادیان، حسن صدیقی، مهسا سعدوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1330-IAEEA2020 مدیریت بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در مزارع مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان لرستان؛ چالش ها و راهکارها عبداله موموندی، یداله یوسفی فرد، میثم منتی زاده، مهرداد تقی زاده، مریم قربانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
227 1300-IAEEA2020 مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در ایران و نگاهی به تجارب سایر کشورها اسما عیدی ورجوی، فاطمه کاظمیه، شاپور ظریفیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
228 1044-IAEEA2020 مدیریت منابع آب دشت سیستان : دیدگاه کشاورزان شهرستان نیمروز زهرا خاکی فیروز مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
229 1426-IAEEA2020 مدل‌سازی راهکارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در توسعه روستایی کشور با استفاده از نظریه مبنایی فاطمه کریمی اعتماد، جعفر یعقوبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 1299-IAEEA2020 مدل سیاست‌های ارتباطی مشارکت روستاییان در توسعه روستایی مهناز نصرالهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 1386-IAEEA2020 مدل شایستگی‌های دانشجویان کشاورزی براساس روش کیفی و مدل نظریه برخاسته از داده‌ها مسعود سامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 1013-IAEEA2020 مدل مفهومی توسعه زمین پایه کشت گندم عباس سحرخیز، ایرج ملک محمدی، غلامحسین زمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
233 1072-IAEEA2020 مروری بر اثربخشی نظام ترویج کشاورزی در توسعه‌ی اکوتوریسم پایدار آیدا حدادی، اسماعیل علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
234 1317-IAEEA2020 مروری بر رویکرد سازگاری کشاورزان در مواجه با تغییر اقلیم سیده زهره محمدی، سعید محمدزاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 1266-IAEEA2020 مروری بر موانع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشاورزی شهریار کاظمی، علی احمدی فیروزجائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1202-IAEEA2020 مشارکت جوامع محلی و توسعه حفاظتی اکوتوریسم جامعه‌محور محمدرضا شهرکی، مریم رضایی، احمد فرامرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
237 1068-IAEEA2020 مشارکت زنان روستایی در تولید محصول گواهی شده سبزیجات مطالعه موردی (شهرستان آبیک ) اعظم خسروی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1133-IAEEA2020 مشارکت مسئولانه ذینفعان: راهبردی برای حفاظت از محیط زیست زهرا اطهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 1148-IAEEA2020 مشکلات کارمندان در حین تحصیل فروغ طباطبایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1390-IAEEA2020 مطالعه تطبیقی مدل‌های فرآیند انتقال فناوری در اکوسیستم‌ کارآفرینانه دانشگاهی برای شرایط نظام آموزش عالی کشاورزی فاطمه اسکوهی، حمید موحدمحمدی، امیر علم بیگی، احمد رضوانفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 1122-IAEEA2020 موانع و چالش‌های به‌کارگیری تکنولوژی‌های کشاورزی اقلیم هوشمند حسین تیمور، همایون فرهادیان، حسن صدیقی، مهسا سعدوندی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
242 1302-IAEEA2020 مولفه های تاثیرگذار بر توانمند سازی سربازان سازندگی شاغل در مراکز جهاد کشاورزی سعید صفری، مهدی رسولی، محمدرضا سلیمانپور، مجید رضا خداوردیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
243 1029-IAEEA2020 مؤلفه‌های نهادینه سازی نسل چهارم دانشگاه‌ها درآموزش عالی کشاورزی ایران سهیلا پورجاوید، بهمن خسروی پور، امیرحسین علی بیگی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
244 1181-IAEEA2020 نابرابری‏‏ های منطقه ‏ای چالش کلیدی توسعه‏ یافتگی روستایی زینب اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1088-IAEEA2020 نیازسنجی آموزشی زنان روستایی در سایت های جامع الگویی تولیدی- ترویجی شهرستان سقز با تأکید بر موضوع احیای دریاچه ارومیه بهروز توپچی، علیرضا توکلی، سهیلا رجبی، سیده فاطمه صادری، سیده سمیه ابراهیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
246 1292-IAEEA2020 نیازسنجی آموزشی کارشناسان پهنه‌های تولیدی جهاد کشاورزی همدان جهت اثربخشی نظام نوین ترویج کشاورزی عاطفه دماوندی، حشمت الله سعدی، رسول مالکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
247 1149-IAEEA2020 نیازسنجی آموزشی مروجان پهنه‌ی کشاورزی در شهرستان بویراحمد: کاربرد مدل ارزشیابی بوریچ ناهید کمالی مقدم، مریم شریف زاده، حمید رستگاری کوپائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1215-IAEEA2020 نیازسنجی دوره‌های آموزشی عشایر منطقه سیستان درخصوص الگوی مناسب تغذیه دام غلامعباس ملاشاهی، علیرضا ارباب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
249 1166-IAEEA2020 نسل سوم دانشکده های کشاورزی فراتر از دانشگاه کارآفرین: نقدی بر تئوری کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی بنت الهدی ایزدی، سید محمود حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1203-IAEEA2020 نظام آموزشی جوامع روستایی و نقش آن بر توانمندسازی آن‌ها در راستای حفاظت از منابع طبیعی محمدرضا شهرکی، نفیسه امامی، یازمراد کوسه غراوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1393-IAEEA2020 نظام نوین ترویج کشاورزی"طرحی که می توانست بهتر اجرا شود!" morteza ghavami، حسین محمودی، houman liaghati، abdolhamid mahdavi، kouros khoshbakht، reza deihim مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
252 1206-IAEEA2020 نقش ICT در مدیریت دانش کشاورزی ایران نصیبه پورفاتح، علی رضا سیداسحاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
253 1369-IAEEA2020 نقش آموزش‌های ضمن خدمت بر سطح دانش فنی مروجان مسئول پهنه‌های تولیدی استان اصفهان محمدرضا سلیمانپور، محمود عزیزپور، سروه احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
254 1265-IAEEA2020 نقش تاب‌آوری معیشتی خانوارهای روستایی در مواجه با مخاطرات طبیعی رضوان قنبری موحد، نسیم خاوری، مهدی رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1327-IAEEA2020 نقش ترویج درتدوین نقشه راه برند سازی گیاهان دارویی و معطر شهرستان نهاوند با محوریت گشنیز مهرداد پویا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
256 1385-IAEEA2020 نقش ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: یک تحلیل محتوای کیفی مریم شیرخانی، رضا موحدی، موسی اعظمی، حمید بلالی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1344-IAEEA2020 نقش ترویج و آموزش در مدیریت تنوع زیستی اسماعیل کرمی دهکردی، پروانه صفری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
258 1254-IAEEA2020 نقش ترویج وآموزش کشاورزی در تولید محصول سالم با رویکرد توجه به ارزش های کشاورزان نعمت دارابی، لاله صالحی، علی اصغر میرک زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1176-IAEEA2020 نقش زنان روستایی در ارتقای امنیت غذایی خانوار فاطمه ملکی فرد، رضوان قنبری موحد، سعید غلامرضایی، محمدرضا پاکروان چروده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
260 1016-IAEEA2020 نقش کارآفرینی زنان روستایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی (از دیدگاه زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه) خدیجه بذرافکن، مرضیه نوروزی، نسرین شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 1237-IAEEA2020 نقش محصولات کشاورزی با تأکید بر زعفران در محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی دهستان جلالوند (استان کرمانشاه) سحر بینش، معصومه خان حسنی، منوچهر گرشاسبی طهنه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 1115-IAEEA2020 نقش مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا در حمایت از زنجیره‌ی نوآوری در بخش کشاورزی ندا نیک وش، مسعود سعیدی، سارا عباسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
263 1287-IAEEA2020 نقش نظام آموزش عالی در توسعه منابع انسانی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی زینب اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 1381-IAEEA2020 نقشه علمی مقاله‌های WoS در موضوع حکمرانی آب درگذر زمان موسی اعظمی، مهرداد پویا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
265 1130-IAEEA2020 نگاشت الگوی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌درسی میان‌رشته‌ای با تأکید بر رشته ترویج و آموزش کشاورزی زینب موذن کلور، حمید موحدمحمدی، سیدیوسف حجازی، احمد رضوانفر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
266 1307-IAEEA2020 نگرش زنان روستایی نسبت به فعالیت‌های تولیدی در روستا (مورد مطالعه: شهرستان باوی) محبوبه آسیمه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
267 1371-IAEEA2020 نگرش مروجان امور کشاورزی نسبت به‌نظام نوین ترویج کشاورزی، مطالعه‌ای در استان کرمانشاه غفار قنبری، امیر حسیین علی بیگی، علی اصغر میرک زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
268 1089-IAEEA2020 همکاری شرکت‌ها بر مبنای رویکرد شبکه‌سازی در زنجیره تأمین: تجاربی از تعاونی‌های کشاورزی رسول لوایی آدریانی، خلیل کلانتری، علی اسدی، امیر علمی بیگی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
269 1178-IAEEA2020 هنرستان های کشاورزی و کارآفرینی جمشید غریب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
270 1163-IAEEA2020 واکاوی بازدارنده‌های تحقق مدیریت شایسته‌سالار در تعاونی‌های منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله‌زاده، محمدرضا شهرکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
271 1171-IAEEA2020 واکاوی چالش‏های ساختار دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای اصلاحی حجت ورمزیاری، محسن بابائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
272 1363-IAEEA2020 واکاوی دیدگاه کارشناسان و کشاورزان استان فارس نسبت به طرح نظام نوین ترویج کشاورزی نرگس انصاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
273 1162-IAEEA2020 واکاوی زیست‌بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی: کاربرد روش‌شناسی سامانه‌های نرم محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله‌زاده، مهنوش شریفی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
274 1212-IAEEA2020 واکاوی عامل‌های مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شرق گلستان زینب ناظمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
275 1103-IAEEA2020 واکاوی فقر جنسیتی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی استان فارس) معصومه مؤیدی، عزت اله کرمی، داریوش حیاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 1316-IAEEA2020 واکاوی مدل‌های حکمرانی آب در حوضه‌های آبریز سمیرا نبی افجدی، مریم شریف زاده، مصطفی احمدوند، حسین شعبانعلی فمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است