برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 راهبردهای تحولی ترویج برای توسعه کشاورزی پایدار در ساختار خرده مالکی کشاورزی ایران
1399-08-06 14:00-17:00
مجازی به صورت ویدئو کنفرانس بدون محدودیت
0 ریال
121 مهندس محمد شریفی مقدم
2 Agricultural Extension: New Visions and Missions و نحوه پروپوزال نویسی و آشنایی با فاندهای خارجی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی
1399-08-07 14:00-17:00
مجازی از طریق ویدئو کنفرانس بدون محدودیت
0 ریال
146 دکتر حسین آزادی
3 روش‌های تدریس مشارکتی در محیط‌های یادگیری آنلاین (Participatory Teaching Methods in Online Learning Environments)
1399-08-08 14:00-17:00
به صورت مجازی (از طریق ویدئو کنفرانس) بدون محدودیت
0 ریال
187 دکتر امید نوروزی