پنجمین جلسه مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری کنگره
1399-06-17

پیرو جلسات برگزار شده قبلی، در روز دوشنبه 17 شهریورماه، «پنجمین جلسه مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار»، با حضور رئیس و اعضای انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی، رئیس  موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و دبیران و مسئولان دبیرخانه‌های علمی و اجرایی کنگره به‌صورت مجازی و و از طریق وب‌کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی روند دریافت و داوری مقالات تاکنون، تجربیات دیگر کنگره‌ها و همایش‌های برگزاری شده به‌صورت مجازی توسط دبیران علمی و اجرایی کنگره ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از تجربیات آنها در برگزاری کنگره استفاده شود. در ادامه نیزبه تبادل نظر و برنامه‌ریزی در خصوص اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی کنگره پرداخته شد.