چاپ مقالات برتر به‌صورت ویژه‌نامه در مجلات علمی - پژوهشی و علمی ترویجی منتخب
1398-12-08

بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده است، مقالات برتر هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، به‌صورت ویژه‌نامه در فصلنامه‌های علمی پژوهشی «علوم ترویج و آموزش کشاورزی»، «پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی» و «نشریه علمی ترویجی کارآفرینی در کشاورزی» چاپ شود.