امضای تفاهم نامه برگزاری هشتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
1398-03-08
امضای تفاهم نامه برگزاری هشتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

تفاهم نامه برگزاری «هشتمین کنگره علمی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار» در نشستی با حضور آقایان دکتر حسینی ریاست محترم هیات مدیره انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دکتر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر موسوی قائم مقام موسسه، اعضای انجمن و جمعی از مدیران موسسه، در روز چهارشنبه هشتم خردادماه 1398، در محل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی منعقد شد.