برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
1399-03-17
برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

نخستین جلسه کمیته اجرایی «هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار»  با حضور  قائم‌مقام موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دبیر اجرایی و اعضای کمیته اجرایی، روز شنبه 17 خردادماه سال جاری در سالن مروج موسسه آموزش و ترویج کشاورزی  برگزار شد.

در این جلسه، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در کمیته اجرایی کنگره توسط دبیر اجرایی، روند اجرای فعالیت‌های کمیته اجرایی، وظایف و مسئولیت‌های اعضا و کارگروه‌های ذیل آن مورد بررسی و بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و بر اجرای آن بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده تاکید شد. گفتنی است، ذیل کمیته اجرایی کنگره، 11 کارگروه تخصصی برای پیگیری امور کنگره ایجاد شده و در حال فعالیت است.