برگزاری سومین جلسه مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری کنگره
1399-02-22
برگزاری سومین جلسه مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری کنگره

در روز دوشنبه 22 اردیبهشت­‌ماه، «سومین جلسه مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری هشتمین کنگره ملی علوم ترویج وآموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار»، به میزبانی انجمن علمی ترویج در محل دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با حضور رئیس انجمن علمی ترویج، رئیس و قائم­‌مقام موسسه آموزش و ترویج و دبیران علمی و اجرایی کنگره برگزار شد. در این جلسه مباحثی در خصوص جذب اسپانسرینگ، مقالات وارده به دبیرخانه و هماهنگی­‌های لازم بین کمیته‌­های علمی و اجرایی کنگره مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

شایان ذکر است، این کنگره در روزهای ششم و هفتم آبانماه سال جاری به­‌صورت مشترک توسط انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد.